netwise netwise

Investor Relations

Company Management

Management Board

Wojciech Sobczak

CEO, President of the Board

Krystian Hatała

Member of the Board

Supervisory Board

Marek Skałbania – Chairman of the Supervisory Board

Lidia Brzozowska – Member of the Supervisory Board

Dominik Herberholz – Member of the Supervisory Board

Wiesław Jakubowski – Member of the Supervisory Board

Marta Kamieniak, PhD – Member of the Supervisory Board

Animator
Dom Maklerski BDM SA
ul. Stojałowskiego 27
Person responsible for IR

Katarzyna Stachowiakkatarzyna.stachowiak@netwise.pl

Corporate Documents

Shareholder Structure

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Barbara Skałbania 650000 63.84% 650000 63.84%
Seka S.A. 289500 28.43% 289500 28.43%
FREE FLOAT 78629 7.73% 78629 7.73%
Razem 1 018 129 100% 1 018 129 100%

Market Filings (intentionally in Polish due to legal restictions)

2019 - EBI

Data Nazwa
2019-06-19 - 08/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2019-06-19 - 07/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
2019-06-19 - 06/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2019-05-15 - 05/2019 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2019 roku
2019-05-13 - 04/2019 Rejestracja zmian statutu
2019-05-08 - 03/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 19 czerwca 2019 roku
2019-03-21 - 02/2019 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2018 Netwise S.A.
2019-01-29 - 01/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Netwise S.A.

2019 - ESPI

Data Nazwa
2019-06-19 - 3/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
2019-04-16 - 1/2019 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2018 - EBI

Data Nazwa
2018-11-14 - 11/2018 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2018 roku
2018-10-01 - 10/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 1 października 2018 roku
2018-08-29 - 9/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 1 października 2018 roku
2018-08-14 - 8/2018 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2018 roku Netwise S.A.
2018-06-27 - 7/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Netwise S.A.
2018-06-27 - 6/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku
2018-05-29 - 5/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 czerwca 2018 roku
2018-05-15 - 4/2018 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2018 roku Netwise S.A.
2018-03-21 - 3/2018 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2017 Netwise S.A.
2018-02-16 - 2/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Netwise S.A.
2018-01-30 - 1/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Netwise S.A.

2018 - ESPI

Data Nazwa
2018-12-12 - 15/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Barbara Skałbania
2018-12-12 - 14/2018 Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2018-12-12 - 13/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Jakub Skałbania
2018-12-12 - 12/2018 Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2018-10-01 - 11/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 1 października 2018 roku
2018-10-01 - 10/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Seka S.A.
2018-08-29 - 8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 1 października 2018 roku
2018-06-27 - 7/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku
2018-04-27 - 5/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Piotr Kawecki
2018-04-27 - 4/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Jakub Skałbania
2018-04-26 - 3/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Netwise S.A. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2018-04-26 - 2/2018 Nabycie prawa ochronnego na znak towarowy
2018-04-24 - 1/2018 Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym Netwise S.A.

Contact Us

Subscribe to receive updates on what we’re up and information on the latest developments in CRM, business process management, and business technologies.

Contact Us

All rights reserved © Netwise S.A. (2019)